Nimede ja täheteede analüüs

Kui nimed on kirjutatud ja robotiga “täheteed” läbitud, siis saab neid analüüsida tabeltöötlusprogrammis (Excel, Google arvutustabel). Kui palju on nt täishäälikuid, kaashäälikuid, häälikuühendeid. Milliseid tähti suutis Ozobot robot läbida ühes liikumises? Kas robot suutis mõne nime läbida täiesti korrektselt? Eriti hea, kui tabelit saavad lapsed ise täita. Järgneb kokkuvõttev arutelu ja laste suuline eneseanalüüs edust ja ebaedust.

Tabeli näidis- nimede analüüs

excel