Sissejuhatus ja vahendid

Käesolev tunnikava sobib eeskätt 1. klassi õpilastele, kes hakkavad õppima kirjatähtedega kirjutamist ja 2. klassi lastele, kellel vajab oskus kinnistamist. Tähekuju harjutamine ja oskus tähti omavahel seostada on antud tegevuse peamisteks eesmärkideks. Lisaks tutvutakse primaar- ja sekundaarvärvidega. Tegevuse lõpetab nimede analüüs tabeltöötlusprogrammis.

Vahendid:
– Ozobot robot
– tahvelarvutid ja OzoDraw rakendus (vajadusel saab kasutada paberit ja pliiatseid/vildikaid)
Android- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evollve.ozobot&hl=et
IOS- https://itunes.apple.com/us/app/ozobot/id910831867?mt=8
– arvuti, mis on ühendatud suure ekraaniga
– tabeltöötlusprogramm (nt Excel, Google arvutustabel)
– tahe katsetada ja julgus ebaõnnestuda

Enne tegevuse läbiviimist kindlasti veendu ja katseta, kas OzoDraw rakendus ühildub kasutatavate tahvelarvutitega.

Tunnikava on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames.

HITSA_logo_EST ProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Kontakt: Anu Peri
anu.peri@gag.ee